Bilişim Suçları Avukatı

Bilişim suçları avukatıBilişim Hukuku olarak her ne kadar ayrı bir disiplin olmasa da, ceza hukuku, medeni hukuk, devletler hukuku hatta uzay hukuku gibi çeşitli hukuk dallarıyla çok yakın etkileşim altındadır. Bilişim ve teknolojinin araç olarak kullanıldığı suçların incelenmesini kapsamaktadır. Kendine has özellikleri ve mantığı olan bir daldır. Bu suçlarla ilgili olarak çalışmak için bir yazılım mühendisi kadar olmasa da hukuki bilgi yanında, bilişim sistemlerinin temel çalışma prensiplerini bilmek ve bilişim sistemleri hakkında temel bilgi ötesi donanıma sahip olmak şarttır. Bir diğer olmazsa olmaz özellik ise iyi derece ve üzere İngilizce bilmektir.

Emniyet Genel Müdürlüğü Bilişim Suçları Daire Başkanlığında bulunan bir yazı durumu çok güzel özetlemektedir. “Alan Sanal, Suçlar Gerçek.” Tüm suç tiplerinde olduğu gibi, bilişim suçu işleyen birinin de mutlaka yakalanacağını bilmeniz gerekmektedir. Önemli olan doğru ve yetkin kişilerle bu takibin yapılmasıdır. Ülkemizin kanun ve mevzuatı tüm suçlarla mücadele etmek için tamdır. Eksiklik kişisel verilerin korunması ile ilgili kanun ve mevzuattadır.

Sanal Alemde Aleyhimde İşlenen Suçların Faillerinin Bulunması

Kişisel Verilerin Korunması ve Saklanması ile ilgili Kanunlarımızın AB ve ABD standartlarına uygun yapılamaması ve bu verilerin saklanması ile ilgili kurumun “özerk” olamaması bu tip suçların takibini zorlaştırmaktadır. Çünkü Facebook, Twitter, Google gibi kuruluşlardan faillerle ilgili bilgi istendiğinde mahkemelere, sanılanın aksine; Türk Devleti yada Türk Hükümetini tanımıyoruz bunu size niye verelim ki şeklinde bir cevap vermezler. Bağlı bulundukları ülkenin yasaları gereği elde ettikleri kişisel veri ve bilgileri paylaşmak için bazı özel kriterlerin olduğunu ve bunun da başında bu veri ve bilgilerin paylaşıldığı yerde nasıl ve hangi kanunlarla korunduğunu bilmek istemektedirler.

Bilişim suçları arasında en fazla görülen suç tipi banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması suçudur. Bunun yanı sıra hakaret ve tehdit suçu, dolandırıcılık suçu en fazla rastlanılan suç türlerindendir.

Facebook da adıma sahte sayfa açıldı, hakkımdaki 10 sene önceki haberlerin internetten kaldırılması mümkün mü, vb:

Öncelikle ilk soruya cevap verelim, adınıza açılan sahte sayfanın bulunması tabi ki mümkün. Bunun için bilişim suçları konusunda çalışan ve yetkin bir teknik ekiple çalışan bir bilişim suçları avukatına ihtiyacınız vardır. İlgili kişinin IP adresinin bulunmasıyla çözülecek bu olaylarda en zor olan suçu işleyen IP adresinin bulunmasıdır.

Diğer sorunun cevabı da unutulma hakkıyla ilgilidir. Yani kişinin 10 yıl önce yaşadığı bir olumsuzlukla ilgili olarak hakkında Google araştırması yapıldığında görülmesini istemediği bilgiler Google dan çıkartılabilir. Bu durumlarla karşı karşıysanız bize danışınız.

Dünyada en çok bilişim suçları ABD ve Rusya’da görülmektedir. Ülkemizde de bu oran çok büyük hızla artmaktadır. Kredi Kartlarının sanal alemde kullanılması, internet kullanımı kesinlikle tehlikeli mecralar değildir fakat gerekli özen ve dikkati isteyen alanlardır. Yapılması gereken bankaların sağladığı güvenlik tedbirleriyle uyum içinde iletişim halinde olmaktır.

İfade Özgülüğünün Kullanılması Açısından Sanal Ortamda Avrupa İnsan Hakları ve Anayasa Mahkemesi Kararları:

Google Sites da blok sahibi akademisyen A.Y. bloğunda suç oluşturan ifadeler kullanıyor. Denizli Sulh Ceza Mahkemesi de bu içerik dolayısıyla tüm Google sites a erişim engellemesi getiriyor. A.Y. öncelikle iç hukuk yollarını tükettikten sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuruyor ve Türkiye aleyhine mahkumiyet kararı çıkıyor.

Yine 2014 yılında Ankara Üniversitesinde bir profesör Twitter’ın kapatılması ile ilgili Anayasa Mahkemesine başvurmuştu ve Anayasa Mahkemesi de hak ihlali kararı vermişti.

Bilgisayarımda Polis Arama ve Araştırma Yapabilir mi Bilgisayarımı Alabilir mi?

Maalesef ki kolluk kuvvetlerinin bilgisayarlar üzerinde araştırma yaparak elde ettiği delillerin çok büyük bir oranı delil yasakları kapsamında elde edilen ve delil olarak kullanılması mümkün olmayan delillerdir. Çünkü CMK 134 Maddesi çok açık ve tartışmasızdır.

Madde 134
  1. Bir suç dolayısıyla yapılan soruşturmada, başka surette delil elde etme imkânının bulunmaması halinde, Cumhuriyet savcısının istemi üzerine şüphelinin kullandığı bilgisayar ve bilgisayar programları ile bilgisayar kütüklerinde arama yapılmasına, bilgisayar kayıtlarından kopya çıkarılmasına, bu kayıtların çözülerek metin hâline getirilmesine hâkim tarafından karar verilir.
  2. Bilgisayar, bilgisayar programları ve bilgisayar kütüklerine şifrenin çözülememesinden dolayı girilememesi veya gizlenmiş bilgilere ulaşılamaması halinde çözümün yapılabilmesi ve gerekli kopyaların alınabilmesi için, bu araç ve gereçlere elkonulabilir. Şifrenin çözümünün yapılması ve gerekli kopyaların alınması halinde, elkonulan cihazlar gecikme olmaksızın iade edilir.
  3. Bilgisayar veya bilgisayar kütüklerine elkoyma işlemi sırasında, sistemdeki bütün verilerin yedeklemesi yapılır.
  4. İstemesi halinde, bu yedekten bir kopya çıkarılarak şüpheliye veya vekiline verilir ve bu husus tutanağa geçirilerek imza altına alınır.
  5. Bilgisayar veya bilgisayar kütüklerine elkoymaksızın da, sistemdeki verilerin tamamının veya bir kısmının kopyası alınabilir. Kopyası alınan veriler kâğıda yazdırılarak, bu husus tutanağa kaydedilir ve ilgililer tarafından imza altına alınır.

Görüldüğü üzere başka surette delil elde etme imkanı olmaması şarttır fakat kolluk çoğunlukla diğer yollarla delil elde etmeye çalışmadan bilgisayarda arama yapmakta ve el koyma işlemi yapmaktadır. Bizce düzeltilmesi gereken kolluğun uygulaması değil CMK 134 ün uygulamaya tezat içeriğidir.

Uzman bir bilişim kadrosuyla bir dedektif hassasiyetiyle çalışan Aslan Abid Uğuz Hukuk Bürosu bilişim suçları sebebiyle uğranılan mağduriyetlerin çok kısa sürede sonuçlandırılmasıyla ilgili haklı bir üne sahiptir.