Kiracı Tahliye Avukatı

Günümüzde profesyonel anlamda gayrimenkul kiralaması yapan özel yada tüzel kişiler gibi sahip olduğu bir ya da iki gayrimenkulü kiraya vererek geçimini sağlamaya çalışan, halk arasında mal sahibi olarak isimlendirilen kişiler zaman zaman işgalci boyundaki kiracılarla karşılaşmaktadırlar. Kiralama yapan firmalar ne kadar profesyonel olursa olsun kötü niyetli bir kiracı karşısında büyük hak kaybına uğramaktadırlar.

Bu konuda bir hak kaybına uğramamak için her türlü kira sözleşmesinden önce avukata başvurmak gerekmektedir. Maalesef ki ülkemizde bu konularda uzman kiracı tahliye avukatından yardımı almak gereksiz bir masraf gibi görülmektedir. Herhangi bir şekilde elde edilmiş kira sözleşmelerinin isim ve adresleri değiştirilerek benzer sözleşmeler yapılmaktadır. Eksik ve hatalı yapılan bu sözleşmeler sonunda taraflar, ilk başta vermekten imtina ettikleri avukatlık ücretinin çok daha fazlasını ve de zamanlarını bu davalarda harcarlar.

kiracı tahliye avukatıBir kere şunu çok net ve açık ifade edelim ki, hiç kimse bir başkasının mülkünde, mülk sahibinin arzusu dışında oturamaz. Ödemediği kiralar, gayrimenkule verdiği zararlar kötü niyetli kiracıların yanında kar kalamaz. Emsallerin çok altında ödenen kiralarla mal sahiplerinin hakları gasp edilemez. Bu konuda kararlılığını gösteren bir avukat mutlaka müvekkilini en kısa zamanda istediği sonuca ulaştıracaktır.

Peki bu durumlarla karşı karşıya gelmenize sebep olan kiracılara karşı ne yapılmalıdır? Bu konu, avukatlığın bir çok alanında olduğu gibi becerikli bir kiracı tahliye avukatı ihtiyacınızın olduğu alandır. Koşuşturması ve takibi fazla işler arasında olup seri ve detaylı çalışmayı gerektirir.

Zaman zaman tahliye davalarının yanlış sebeplerle açıldığını görmekteyiz. Doğru saikle açılmış olsa 2 yada 3 celsede sonuçlanabilecek davalar yıllarca sürebilmektedir.

Kiracı tahliye sebeplerini şu şekilde sayabiliriz:

6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun Kapsamındaki Tahliye Sebepleri:

  • Yazılı Tahliye Taahhüdü Sebebiyle Tahliye
  • İhtiyaç Sebebiyle Tahliye (Mesken ve İşyeri İhtiyacı sebebiyle tahliye, yeni malikin ihtiyacı sebebiyle tahliye)
  • Yeniden İnşa veya Esaslı Onarım Sebebiyle Tahliye
  • Bir Kira Yılı İçinde İki Haklı İhtar Sebebiyle Tahliye
  • Kiracının veya Eşinin Belediye Sınırları İçinde Meskeni Bulunmaması Sebebiyle Tahliye
  • Fuzuli İşgal Sebebiyle Tahliye

6098 Sayılı Borçlar Kanunu Kapsamında Tahliye Sebepleri:

  • Akte aykırılık Sebebiyle Tahliye
  • Temerrüt Nedeniyle Tahliye
  • Sürenin Dolması veya Feshi İhbar Üzerine Tahliye
  • 10 Yıllık Kiralama Süresinin Dolaması Sebebiyle Tahliye

Çalıştığımız tüm alanlarda olduğu gibi fabrikanızda, otelinizde, binanızda, dükkanınızda, evinizde artık kiracınız olmasını haklı sebeplerle istemediğiniz ve bir an önce kiralanandan tahliye etmek istediğiniz özel ya da tüzel kişileri tahliye etmede çok iddialıyız. Bir başka deyişle bu durumla karşı karşıya kaldığınızda sizlere en hızlı servisi taahhüt etmekteyiz