Ticaret Hukuku Avukatı

Ticaret Hukuku deyince çok geniş bir yelpazeyi düşünmemiz gerekmektedir. 6102 Sayılı Yeni Ticaret Kanunu Tacir ve Tacir olmayan ayrımı üzerinde durmuştur. Her ne kadar ticaret hukuku avukatı denilince akla şirketler ve ticaret hukuku gelse de, ticari işlerden kaynaklı bir çok hukuki işlemin kaynağını oluşturmaktadır.

Ticari İşler TTK nın 3. Maddesinde şu şekilde tanımlanmaktadır.

Ticari işler: MADDE 3- (1) Bu Kanunda düzenlenen hususlarla bir ticari işletmeyi ilgilendiren bütün işlem ve fiiller ticari işlerdendir.

Ayrıca TTK nın 4. Maddesinde Ticari davalar

IV – Ticari davalar, çekişmesiz yargı işleri ve delilleri

(1) 1. Genel olarak (2) MADDE 4- (1) Her iki tarafın da ticari işletmesiyle ilgili hususlardan doğan hukuk davaları ve çekişmesiz yargı işleri ile tarafların tacir olup olmadıklarına bakılmaksızın;

a) Bu Kanunda, b) Türk Medenî Kanununun, rehin karşılığında ödünç verme işi ile uğraşanlar hakkındaki 962 ilâ 969 uncu maddelerinde, c) 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun malvarlığının veya işletmenin devralınması ile işletmelerin birleşmesi ve şekil değiştirmesi hakkındaki 202 ve 203, rekabet yasağına ilişkin 444 ve 447, yayın sözleşmesine dair 487 ilâ 501, kredi mektubu ve kredi emrini düzenleyen 515 ilâ 519, komisyon sözleşmesine ilişkin 532 ilâ 545, ticari temsilciler, ticari vekiller ve diğer tacir yardımcıları için öngörülmüş bulunan 547 ilâ 554, havale hakkındaki 555 ilâ 560, saklama sözleşmelerini düzenleyen 561 ilâ 580 inci maddelerinde, d) Fikrî mülkiyet hukukuna dair mevzuatta, e) Borsa, sergi, panayır ve pazarlar ile antrepo ve ticarete özgü diğer yerlere ilişkin özel hükümlerde, f) Bankalara, diğer kredi kuruluşlarına, finansal kurumlara ve ödünç para verme işlerine ilişkin düzenlemelerde, öngörülen hususlardan doğan hukuk davaları ve çekişmesiz yargı işleri ticari dava ve ticari nitelikte çekişmesiz yargı işi sayılır. Ancak, herhangi bir ticari işletmeyi ilgilendirmeyen havale, vedia ve fikir ve sanat eserlerine ilişkin haklardan doğan davalar bundan istisnadır. (2) Ticari davalarda da deliller ile bunların sunulması 18/6/1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümlerine tabidir.

Ticaret Hukuku konusunda Aslan Abid Uğuz Hukuk Bürosu olarak verdiğimiz hizmetlerin bazılarını şöyle sıralayabiliriz:

  • Şirketlerin kuruluşu, birleşmeleri, devredilmeleri,
  • Ticari sözleşmelerin hazırlanmaları, yorumlanmaları, revize edilmeleri yada düzeltilmeleri,
  • Bayilik, distribütörlük sözleşmelerinin hazırlanması, franchising, joint venture anlaşmalarının hazırlanmaları,
  • Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin hazırlanması
  • İnşaat sözleşmelerinin hazırlanması
  • Haksız rekabetle mücadele
  • Ticari Kiralama Sözleşmelerini hazırlamak
  • İhtiyati Haciz Kararlarını Almak
  • Sermayesi 250.000 TL nin üzerinde olan Anonim Şirketlere kanun gereği bulundurmak zorunda olduğu avukatlık hizmetini vermek
  • Sigorta Şirketleri, Bankalar, Kredi Kuruluşları ile ilgili hukuki uyuşmazlıkları çözmek

ticaret hukuku avukatıTürk Ticaret Kanunu geçici maddeler hariç 1535 maddeden oluşmaktadır. Çok geniş ve kapsamlı bir kanun olup her kanun gibi eksiklikleri vardır. Fakat yeni tarihli bir kanun olması sebebiyle günceldir ve ihtiyaçlara cevap verebilmektedir.

Ticari davalar kural olarak Asliye Ticaret Mahkemelerinde görülür. Asliye Ticaret Mahkemelerinin olmadığı yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri görevlidir. Fakat bir şirketin ya da ticari işletmenin ticari faaliyetiyle ilgili Sulh Hukuk Mahkemesinde (Ticari Kiralamadan dolayı), İcra Mahkemesinde (Kambiyo senedinden kaynaklı itilaftan dolayı) hatta Ağır Ceza Mahkemelerinde dahi (Sahte bir çekten dolayı) davaları olabilir. Dolayısıyla şirketlerin her konuda donanımlı bir hukuk bürosu ile çalışması gereklidir. Aslan Abid Uğuz Hukuk Bürosu olarak ticaret hayatının pratiği içinde yer almış olup bir ticari işletmenin karşılaşacağı her türlü hukuki sorun ve dava konusunda tecrübelidir.