Velayet Avukatı

Velayet AvukatıDava konusu olarak velayet çok büyük çoğunlukla boşanma davalarının içinde görülmekte olup boşanma davasıyla birlikte velayete de karar verilir. Evlilik birliği içinde doğmuş çocuğun velayeti ortaktır. Boşanma davası süresince de özel bir durum olmadığı hallerde hakim velayet için karar vermez. Dava süresince çocuklar adına tedbir nafakasına karar vermiş olması dava süresince velayeti de tayin ettiği anlamına gelmemektedir. Evlilik dışı doğmuş çocuğun velayeti anneye aittir.

Boşanma davalarında çiftler arasında velayet konusunda herhangi bir protokol yoksa hakim çocuğun üstün yararını göze alarak velayete karar vermektedir. Öncelikle şunu belirtelim ki halk arasında, erkek çocuk anneye kız çocuk babaya verilir gibi, bir çocuk anneye diğer çocuk babaya verilir gibi yanlış bilinen, kulaktan dolma söylemlere itibar etmemek gerekir.

Asıl olan çocuk yada çocukların üstün menfaatidir. Ayrıca istisnai durumlar hariç kural olarak kardeşlerin ayrılmaması prensibine uyulmaktadır.

Genel olarak mahkemeler boşanma protokolündeki hükümler ve istisnai durumlar hariç 6 yaşa kadar olan çocukları annenin özel bakım ve şefkatine ihtiyaç duyar kabul etmekte ve velayeti cinsiyet ayırt etmeksizin anneye vermektedir.

Velayetin düzenlenmesi Türk Medeni Kanununda 182. Maddede şu şekilde düzenlenmiştir.

MADDE 182: Mahkeme boşanma veya ayrılığa karar verirken, olanak bulundukça ana ve babayı dinledikten ve çocuk vesayet altında ise vasinin ve vesayet makamının düşüncesini aldıktan sonra, ana ve babanın haklarını ve çocuk ile olan kişisel ilişkilerini düzenler.

Velâyetin kullanılması kendisine verilmeyen eşin çocuk ile kişisel ilişkisinin düzenlenmesinde, çocuğun özellikle sağlık, eğitim ve ahlâk bakımından yararları esas tutulur. Bu eş, çocuğun bakım ve eğitim giderlerine gücü oranında katılmak zorundadır.

Hâkim, istem hâlinde irat biçiminde ödenmesine karar verilen bu giderlerin gelecek yıllarda tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına göre ne miktarda ödeneceğini karara bağlayabilir.

Sorulara Cevaplar:

Boşandım, 12 yaşındaki kızımın velayeti annesinde, kızım da benle yaşamak istiyor, kızımın velayetini alabilir miyim?

Türk Medeni Kanununda velayetin değiştirilmesi ile ilgili hükümler 183. Maddede belirtilmiştir.

MADDE 183: Ana veya babanın başkasıyla evlenmesi, başka bir yere gitmesi veya ölmesi gibi yeni olguların zorunlu kılması hâlinde hâkim, resen veya ana ve babadan birinin istemi üzerine gerekli önlemleri alır.

Hakim gerekli gördüğü taktirde temyiz kudretine sahip yani idrak gücü olan çocuğun fikrini alabilir. Burada çocuğun tercihi 1. planda olmasa da hakimin kararına etkilidir. Bu durumda da çocuğun üstün yararı aranmaktadır. Sadece çocuğun tercihi bu tercihte etkili olmamaktadır.

Torunumun velayeti annesindeydi, annesi öldü, velayeti babasına vermeden dede olarak ben alabilir miyim?

Velayet hakkı babadadır. Annenin ölmüş olması velayetin babaya verilmeden ölen annenin ailesine verilmesini gerektirmez. Böyle bir durumda öncelikle babanın velayet hakkından vazgeçmiş olması gerekir ya da babanın velayet görevini yapamayacak durumda olması gerekmektedir.

Velayet Davasında Avukatın Rolü nedir?

Her hukuki olayda olduğu gibi her ne kadar kanunlar olaylarla ilgili ana hatları çizmiş olsa da olayların seyrini değiştirecek ya da bulacağı detay ve farklı bakış açısıyla davanın seyrini değiştirecek konusunda uzman bir velayet avukatıdır.

Velayet davaları da tüm diğer davalar gibi çok detaylı bir araştırma ve takip ister. Müstakbel müvekkillerimize danışmanlık hizmeti de vererek, MADDE 183.- Ana veya babanın başkasıyla evlenmesi, başka bir yere gitmesi veya ölmesi gibi yeni olguların zorunlu kılması hâlinde hâkim, re’sen veya ana ve babadan birinin istemi üzerine gerekli önlemleri alır. MADDE 183.- Ana veya babanın başkasıyla evlenmesi, başka bir yere gitmesi veya ölmesi gibi yeni olguların zorunlu kılması hâlinde hâkim, re’sen veya ana ve babadan birinin istemi üzerine gerekli önlemleri alır. sonuç alamayacakları ve boş yere ümitlenip para ve zaman kaybına uğrayacakları davalarda taraf olmalarını önlemekteyiz.