Yargılamanın Yenilenmesi

Yargılamamın Yenilenmesi Mümkün mü?

Evet Mümkündür. Soruya kısa ve kesin cevap verdikten sonra açıklamalar kısmına girmek istiyorum. Yargılanıp ceza aldığınız ve de Yargıtay’ca onanıp kesinleşen ceza yargılamanız sonrasında mahkemenin fiili bir hata yaptığını düşünüyorsanız ya da sizi beraat ettirecek veya daha az ceza almanızı sağlayacak yeni deliller çıkmış ise CMK 311 kapsamında yeniden yargılama talebinde bulunabilirsiniz.

Siz yada bir yakınınız bu durumdaysa zaten kafanız yeterince meşgul ve telaşlı olacağından sizi hukuki detaylarla daha da sıkmak istemiyorum. Fakat bilmeniz gereken şu ki siz masumiyetinize veya daha az ceza almanız gereğine inanıyorsanız biz de Aslan Abid Uğuz Hukuk Bürosu olarak mutlaka ama mutlaka yapılacak bir şeyler daha olduğuna inanıyoruz. Tabi ki yargılamanın yenilenmesi talebinde bulunmak için bazı ön şartlarlar ve mevzuat hükümleri mevcuttur.

CMK 311 de belirtildiği üzere Hükümlü Lehine Yargılamanın Yenilenmesi Nedenleri:

CMK. 311/1-a Duruşmada kullanılan ve hükmü etkileyen bir belgenin sahteliğinin anlaşılması.

CMK. 311/1-b Yemin verilerek dinlenmiş olan bir tanık veya bilirkişinin hükmü etkileyecek biçimde hükümlü aleyhine kasıt veya ihmalle gerçek dışı tanıklıkta bulunduğunun veya oy verdiği anlaşılırsa.

CMK. 311/1-c Hükme katılmış hakimlerden birinin hükümlünün neden olduğu kusur dışında, aleyhine ceza kovuşturmasını veya bir ceza ile mahkûmiyetini gerektirecek biçimde görevlerini yapmada kusur etmiş ise.

CMK. 311/1-d Ceza hükmü, hukuk mahkemesinin bir hükmüne dayandırılmış olup, bu hükmün kesinleşmiş bir diğer hüküm ile ortadan kaldırılmış ise.

CMK. 311/1- e Yeni olaylar veya yeni deliller ortaya konulup da bunlar yalnız başına veya önceden sunulan delillerle birlikte göz önüne alındıklarında sanığın beraatını veya daha hafif bir cezayı içeren kanun hükmünün uygulanması ile mahkûm edilmesini gerektirecek nitelikte olursa.

CMK 311/1-f Ceza hükmünün İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetlerini korumaya dair sözleşmelerin veya eki protokollerin ihlali suretiyle verildiğinin ve hükmün bu aykırılığa dayandığının, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kesinleşmiş kararıyla tespit edilmiş olması. Bu halde yargılamanın yenilenmesi, AİHM kararının kesinleştiği tarihten 1 yıl içinde istenebilir.

Peki her isteyen CMK 311 Kapsamında yeniden yargılanma şansını elde edebilir mi?

Yargılamanın YenilenmesiAçıkça söylemek gerekirse tahmin edeceğiniz üzere yargılamanın yenilenmesi kararına ulaşmak gerçekten zordur. Yeniden yargılanma talebinin başvurusu hükmü veren mahkemeye yapılır ve başvuru makamı mahkeme, başvurunun değerlendirmeye değer olup olmadığına duruşma yapmaksızın karar verir. Yani mahkemeye sunacağınız yeni deliller ve dilekçeniz itina ile hazırlanmalıdır. Bu yola kesinlikle konusunda uzman bir avukatla çıkmanızı öneririm. Bu konunun uzmanı avukattan kastım bahsi geçen kararı daha önce almayı başaran bir avukattır. Her ne kadar başvurucunun gerekli şartlara haiz olması gerekliyse de bu talep için gerekli olan hazırlıklar ve dilekçenin yazılması tamamıyla tecrübe, uzmanlık ve deneyim işidir.

Aslan Abid Uğuz Hukuk Bürosu kendi ilk elemesini aşan başvurucuların çok büyük bir kısmını istediği sonuca ulaştırmış olmanın haklı gururunu taşımaktadır.

Siz yada bir yakınınız yeniden yargılanma konusunda hukuki destek alma durumundaysa vakit geçirmeden büromuzu arayıp randevu talep etmelidir. Öncelikle, telefon görüşmesi sonunda randevu talebiniz değerlendirilecektir. Toplantı talebiniz onaylanırsa gerekli kanuni şartlara haiz olup olmadığınız ve bu konu hakkındaki tüm detaylı bilgiler size aktarılacaktır. Randevu başvurusu kabul edilenlerden bu bilgilendirme toplantısı için bir ücret talep edilmemektedir.